adf_ss1_1
adf_ss2_2
adf_ss3_3
adf_ss4_4
adf_ss5_5
adf_ss6_6

Α.Δ.Φ. Σύμβουλοι Γεωτεχνικοί Μηχανικοί Ε.Π.Ε

H εταιρεία «Α.Δ.Φ. Σύμβουλοι Γεωτεχνικοί Μηχανικοί Ε.Π.Ε.», ιδρύθηκε το 1992 από μηχανικούς και γεωλόγους, που η εμπειρία τους σε γεωτεχνικά και γεωλογικά θέματα ξεκινάει από το 1970.

Είναι  εγγεγραμμένη στο Μητρώο Γραφείο Μελετών (Α.Μ. 351) και προσφέρει υπηρεσίες σε θέματα Γεωτεχνικής Μηχανικής, Θεμελιώσεων, Τεχνικής Γεωλογίας, Υδρογεωλογίας, Γεωφυσικής, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Γεωερευνητικά προγράμματα φραγμάτων), στον ΟΣΕ, στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ. στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. σε Δήμους και Οργανισμούς καθώς επίσης και σε κατασκευαστικές εταιρείες μεγάλων έργων του Δημοσίου.

Η έδρα της ευρίσκεται στο  Χαλάνδρι Ν. Αττικής, επί της οδού Χίου 2 και Εθνικής Αντιστάσεως, σε ιδιόκτητο χώρο, επιφάνειας 420τμ.

ΕΡΕΥΝΑ
ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ