ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός / ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Μεταλλειολόγος Μηχανικός Msc / ΕΤΑΙΡΟΣ

ΦΕΓΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γεωλόγος MSc  / ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός / ΕΤΑΙΡΟΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ

H ΑΔΦ Σύμβουλοι Γεωτεχνικοί Μηχανικοί ΕΠΕ δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα μελετών του δημοσίου με σημαντική ωστόσο παρουσία και στον ιδιωτικό τομέα. Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο γραφείο μελετών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με αριθμό μητρώου 351, και κατέχει μελετητικά πτυχία στις ακόλουθες κατηγορίες:

— Κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες) Τάξη Ε’

— Κατηγορία 20 (Γεωλογικές μελέτες) Τάξη Γ’

— Κατηγορία 08 (Στατικές Μελέτες) Τάξη Γ’

— Κατηγορία 11 (Μελέτες Λιμενικών Έργων) Τάξη Α’

Η ΑΔΦ Σύμβουλοι Γεωτεχνικοί Μηχανικοί ΕΠΕ μέσω των μελών της διαθέτει και μικρότερης τάξης πτυχία (Α’, Β’, Γ’) σε όλες τις κατηγορίες των μελετητικών δραστηριοτήτων της.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η εταιρεία απασχολεί μόνιμο προσωπικό με ειδικότητα σε θέματα Εδαφομηχανικού, Γεωτεχνικού Μηχανικού, Τεχνικού Γεωλόγου, Γεωφυσικού και Σεισμολόγου.

Στην ομάδα των στελεχών της περιλαμβάνονται Διπλωματούχοι Μηχανικοί και Γεωλόγοι με μεγάλη εμπειρία – πέραν των 25 ετών – και εξειδίκευση σε γεωτεχνικά και γεωλογικά θέματα.

Ανάλογα με τις ανάγκες των ερευνών – μελετών το μόνιμο στελεχιακό δυναμικό  επικουρείται από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων που ευρίσκονται σε τακτική συνεργασία με αυτό.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η ΑΔΦ Σύμβουλοι Γεωτεχνικοί Μηχανικοί ΕΠΕ διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό σε Η/Υ και λογισμικό έγκυρων ξένων τεχνικών οίκων (π.χ. προγράμματα Η/Υ PLAXIS, LARIX, ROCSCIENCE κ.λ.π.) που της παρέχουν την δυνατότητα, σε συνδυασμό με την εμπειρία των στελεχών της, να διερευνά τα διάφορα γεωτεχνικά προβλήματα.

Για την εκτέλεση των ερευνητικών εργασιών και των επί τόπου δοκιμών η ΑΔΦ Σύμβουλοι Γεωτεχνικοί Μηχανικοί ΕΠΕ διαθέτει τέσσερα αυτοκινούμενα γεωτρύπανα εφοδιασμένα με τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ δοκιμή SPT, σταθμήμετρα, κλισιόμετρα κ.α).